جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

ثبت نام خادم

ثبت نام خادم

گذر تک تک این ثانیه های عمرم           به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد

ثبت نام خادم