جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۶/۰۵/۲۹

صوتی

صوتی

  • حسین رحمانی- زمینه

  • حسین رحمانی- شور

  • حسین ولیخانی- واحد

  • حسین ولیخانی- تک

  • حسین ولیخانی- شور

  • حسین ولیخانی- شور