جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

صوتی

صوتی

  • حاج محمود بذری-زمینه

  • حاج محمود بذری-واحد سنگین

  • حاج محمود بذری-شور

  • حسین ولیخانی-واحد سنگین