جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۶/۰۵/۱۱

صوتی

صوتی

  • محمد یزدخواستی-زمینه

  • محمد یزدخواستی-واحد

  • محمد یزدخواستی-شور

  • محمد یزدخواستی-شور

  • محمد یزدخواستی-شور