جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۶/۰۵/۱۱

صوتی

صوتی

 • محسن عراقی-زمینه

 • محسن عراقی-زمینه

 • محسن عراقی-واحد

 • حسین ولیخانی-واحد

 • حسین ولیخانی-واحد

 • محسن عراقی-تک

 • حسین ولیخانی-تک

 • محسن عراقی-شور

 • محسن عراقی-شور

 • محسن عراقی-شور

 • محسن عراقی-شور

 • محسن عراقی-شور