جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۷/۱۲/۰۴

صوت شب اول فاطمیه۱۴۴۰

صوت شب اول فاطمیه۱۴۴۰

 • علی پورکاوه-روضه

 • علی پورکاوه-زمینه

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-شور

 • علی پورکاوه-واحد

 • علی پورکاوه-واحد سنگین

 • علی پورکاوه-تک

 • علی پورکاوه-تک

 • علی پورکاوه-واحد