جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۷/۱۲/۰۴

صوت شب دوم فاطمیه ۱۴۰۰

صوت شب دوم فاطمیه ۱۴۰۰

  • حاج حسن شالبافان-روضه

  • حاج حسن شالبافان-زمینه

  • حاج حسن شالبافان-واحد

  • حسین ولیخانی-واحد سنگین

  • حاج حسن شالبافان-شور

  • حاج حسن شالبافان-شور

  • حاج حسن شالبافان-شور

  • حسین ولیخانی-شور

  • حاج حسن شالبافان-تک