جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

صوت شب نهم محرم ۹۷

صوت شب نهم محرم ۹۷

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97

  • بين الحرمين رفسنجان-شب نهم محرم97