جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۷/۰۶/۲۳

صوت شب چهارم محرم ۹۷

صوت شب چهارم محرم ۹۷

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-زمينه-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-شور-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-شور-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-شور-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-شور-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-واحد-حاج محمدرضا روحی نژاد

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-واحد سنگين-کربلايي حسين وليخاني

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-شور-کربلايي حسين وليخاني

  • بين الحرمين رفسنجان-شب چهارم محرم97-تک-کربلايي حسين وليخاني