جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۸/۰۵/۲۴

صوت شهادت امام محمد باقر (ع)

صوت شهادت امام محمد باقر (ع)

  • حاج محمود بذری-شور

  • حاج محمود بذری-زمینه1

  • حاج محمود بذری-زمینه2

  • حاج محمود بذری-شور

  • حاج محمود بذری-واحد

  • حاج محمود بذری-شور

  • حاج محمود بذری-واحد سنگین