جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۸/۰۱/۰۶

صوت شهادت حضرت زینب ۹۸

صوت شهادت حضرت زینب ۹۸

  • حسین ولیخانی-شور

  • حسین ولیخانی- واحد

  • حاج سعید قانع-واحد

  • حاج سعید قانع-شور

  • حاج سعید قانع-شور

  • حاج سعید قانع-شور