جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۸/۰۴/۲۰

صوت میلاد حضرت معصومه

صوت میلاد حضرت معصومه

  • سرود- حسین ولیخانی

  • سرود- حسین ولیخانی

  • سرود- حسین ولیخانی

  • سرود- حسین ولیخانی