جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۷/۱۲/۲۲

صوت-میلاد امام محمد باقر(ع)

صوت-میلاد امام محمد باقر(ع)

  • سرود-حسین ولیخانی

  • سرود-حسین ولیخانی