جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
۱۳۹۶/۱۱/۲۱

صوت،شب دوم فاطميه ۱۴۳۹

صوت،شب دوم فاطميه ۱۴۳۹

  • کربلايي محسن عراقي-زمينه

  • کربلايي محسن عراقي-شور

  • کربلايي محسن عراقي-شور

  • کربلايي محسن عراقي-شور

  • کربلايي محسن عراقي-واحد سنگين

  • کربلايي محسن عراقي-واحد

  • کربلايي محسن عراقي-تک