جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

تصويري شب دوم محرم ۹۷

تصويري شب دوم محرم ۹۷

بین الحرمین رفسنجان-شب دوم محرم 97-زمینه-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب دوم محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب دوم محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب دوم محرم 97-شور-روحی نژاد