جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تصويري شب سوم محرم ۹۷

تصويري شب سوم محرم ۹۷

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-زمینه-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-شور-حسين وليخاني

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-شور-حسين وليخاني

بین الحرمین رفسنجان-شب سوم محرم 97-واحد-حسين وليخاني