جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

تصویری شب اول محرم ۹۷

تصویری شب اول محرم ۹۷

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم97-زمینه-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم 97-شور-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم 97-واحد سنگين-روحی نژاد

بین الحرمین رفسنجان-شب اول محرم 97-واحد-روحی نژاد