جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

تصویری شب ششم محرم ۹۷

تصویری شب ششم محرم ۹۷

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب ششم محرم 97