جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

تصویری

تصویری

محمد یزدخواستی-شور

محمد یزدخواستی-واحد

محمد یزدخواستی-زمینه