جلسات هفتگی هیئت بین الحرمین رفسنجان، جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، خیابان امام خمینی (ره) ، مسجد امام علی (ع)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

تصویری شب چهارم محرم ۹۷

تصویری شب چهارم محرم ۹۷

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97

بین الحرمین رفسنجان - شب چهارم محرم 97